Search Results for: bí mật nhà nước

Video tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint các bạn vui lòng liên …

Read More »

Cán bộ hợp đồng có được xem là trường hợp đặc biệt khi tuyển dụng công chức?

Thi tuyển công chức tỉnh Bắc Ninh

Một số bạn đọc đề nghị decuongtuyentruyen.com cho biết trường hợp cán bộ hợp đồng chức danh công chức tại UBND các xã, phường, thị trấn có được xem là trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức theo quy định của pháp luật hiện nay không?. Decuongtuyentruyen.com trả …

Read More »