Search Results for: bí mật nhà nước

Video tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint các bạn vui lòng liên …

Read More »

Mẫu Quy ước xây dựng tộc họ văn hóa mới nhất năm 2021

Mẫu quy ước tộc họ văn hóa

TỘC…………..                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………..                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  QUY ƯỚC TỘC…………….  LỜI MỞ ĐẦU Tộc ước  (hay còn gọi là quy ước dòng họ) có chức năng giúp điều tiết các mối quan hệ giữa tập thể và các cá nhân trong …

Read More »