Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Mẫu Công văn đề nghị phối hợp tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú

mẫu kịch bản chương trình hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu Mẫu Công văn đề nghị phối hợp tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân  xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ (PHƯỜNG)…………… BAN THƯỜNG TRỰC Số:       /MTTQ-BTT V/v đề …

Read More »