Slide bài giảng Nghị định 124/2020/ND-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, có hiệu lực 10/12/2020 và thay thế cho Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại.

Để kịp thời tuyên truyền những điểm mới và nội dung cơ bản của Nghị định 124/2020/NĐ-CP, decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011.

Nội dung slide bài giảng Nghị định 124 được chia làm 02 phần

Bài giảng nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại
Bài giảng nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại

Phần 1. Sự cần thiết ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Nội dung phần này đề cập đến những hạn chế của Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật  Khiếu nại như: Về ủy quyền khiếu nại, đại diện khiếu nại; giải quyết khiệu nại lần 02; về đối thoại với người khiếu nại và xử lý kỷ luật đối với việc không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật…

Phần 2. Những nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định 124

Phần này tập trung giới thiệu những nội dung chính và điểm mới của Nghị định 124/2020/NĐ-CP như: Về mẫu giấy ủy quyền khiếu nại; các trường hợp đại diện khiếu nại đối với người chưa thành niên ,người mất năng lực hành vi dân sự, người đang khiếu nại bị chết…

Về trình tự, thủ tục khiếu nại và các hình thức xử lý kỷ luật đối với người được giao nhiệm vụ xác minh khiếu nại, người giải quyết khiếu nại và người tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật…

Để tải slide bài giảng Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011, bạn đọc vui lòng liên hệ mail: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *