Slide bài giảng Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu slide bài giảng tập huấn những điểm mới của Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/7/2020.

So với Thông tư 15/2015/TT_BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì Thông tư 04/2020/TT_BTP có rất nhiều điểm mới như:

Bài giảng những điểm mới của Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch
Bài giảng những điểm mới của Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch

Quy định về ủy quyền đăng ký hộ tịch; Giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch khi không nhận được kết quả xác minh;Về đặt tên khai sinh cho con không được quá dài; Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinh; Xác định nội dung đăng ký lại khai sinh; Việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Đăng ký khai tử cho người đã chết từ lâu; Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con; Quy định cụ thể việc cải chính hộ tịch; Thay đổi, bổ sung thông tin hộ tịch của con nuôi; Cách ghi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

Để tải slide bài giảng, vui lòng liên hệ email: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *