Clip tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018. So sánh Luật Tố cáo 2018 với Luật Tố cáo 2011. Những điểm mới của Luật Tố cáo. do https://trangtinphapluat.com biên soạn.

Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint các bạn vui lòng liên hệ mail: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com để tải.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *