Slide bài giảng tuyên truyền Luật Khiếu nại 2011

Blog decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng tuyên truyền Luật Khiếu nại năm 2011.

Để tải bài giảng, vui lòng liên hệ email: trangtinphapluat2019@gmail.com

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *