Hướng dẫn học trắc nghiệm tìm hiểu Hiến pháp năm 2013

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Clip hướng dẫn học câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 để thi công chức, thi viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp…phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập Hiến pháp.

Liên hệ trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com, Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Hiến pháp năm 2013.

Clip Hướng dẫn học Hiến pháp  – Phần 1. Chế độ chính trị của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Clip Hướng dẫn học Hiến pháp  – Phần 2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Clip hướng dẫn học Hiến pháp phần 3: Kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ, môi trường; Quốc phòng

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *