Đề cương luật

Tổng hợp đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật mới nhất do https://trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu

Đề cương tuyên truyền Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Đề cương tuyên truyền Luật Tổ chức chính phủ

Để kịp thời tuyên truyền Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019, decuongtuyentruyen.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc đề cương tuyên truyền  gồm 02 phân: Phần 01 – Sự cần thiết ban hành Luật Tổ chức chính …

Read More »

Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020

Đề cương giới thiệu Luật Thanh niên năm 2020

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, chiều ngày 16/6/2020, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Thanh niên 2020  với  91,30% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Để kịp thời tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020, decuongtuyentruyen.com biên soạn …

Read More »

Đề cương giới thiệu Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019

Decuongtuyentruyen.com biên soạn giới thiệu đề cương tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019. Luật được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực 01/7/2020. Luật sửa …

Read More »