Search Results for: xử phạt vi phạm

Trắc nghiệm Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục

Trắc nghiệm Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục. Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học …

Read More »

Quyết định 1521/QĐ-TTg  Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác PBPL

Quyết định 1521/QĐ-TTg  Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác PBPL

Ngày 06/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1521/QĐ-TTg  Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong …

Read More »

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

thông tư 26/2020/tt-bgdđt

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học, có hiệu lực từ 20/10/2020. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT phù hợp cho việc tìm hiểu, ôn thi viên chức ngành giáo …

Read More »

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản QPPL

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản QPPL

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm   Nghị định 34/2016/Nđ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 54/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định …

Read More »