Search Results for: bí mật nhà nước

Cán bộ hợp đồng có được xem là trường hợp đặc biệt khi tuyển dụng công chức?

Thi tuyển công chức cấp xã huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Một số bạn đọc đề nghị decuongtuyentruyen.com cho biết trường hợp cán bộ hợp đồng chức danh công chức tại UBND các xã, phường, thị trấn có được xem là trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức theo quy định của pháp luật hiện nay không?. Decuongtuyentruyen.com trả …

Read More »

Quảng Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch covid -19 tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/4/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn Số: 2159 /UBND-KGVX V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Decuongtuyentruyen.com giới thiệu toàn văn như …

Read More »

Nội dung cơ bản tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Những nội dung cơ bản tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc những nội dung chính cần tuyên truyền của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực 01/01/2018. 1. Người thi hành công vụ:  là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp …

Read More »