Search Results for: bí mật nhà nước

12 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

12 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc một số điểm mới nổi bật của 12 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 như: Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi; Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa …

Read More »