Search Results for: xử phạt vi phạm

Quảng Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch covid -19 tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/4/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn Số: 2159 /UBND-KGVX V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Decuongtuyentruyen.com giới thiệu toàn văn như …

Read More »

Đề cương giới thiệu Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019

Decuongtuyentruyen.com biên soạn giới thiệu đề cương tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019. Luật được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực 01/7/2020. Tài liệu …

Read More »