Tag Archives: bồi thường nhà nước

Nội dung cơ bản tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Những nội dung cơ bản tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc những nội dung chính cần tuyên truyền của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực 01/01/2018. 1. Người thi hành công vụ:  là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp …

Read More »