Tag Archives: dịch bệnh covid19

Quảng Nam tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đến ngày 03/5/2020

Chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch covid -19 tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/4/2020 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành  Quyết định 1170 /QĐ-UBND về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Decuongtuyentruyen.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc theo dõi (tải quyết định ở cuối bài viết) QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng …

Read More »