Tag Archives: hợp đồng mua bán đất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất áp dụng từ năm 2022

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất áp dụng từ năm 2022

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất áp dụng từ 01/3/2022 theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– ………, ngày… tháng… năm… HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN …

Read More »