Tag Archives: luật ban hành văn bản QPPL

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản QPPL

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản QPPL

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm   Nghị định 34/2016/Nđ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định …

Read More »