Tag Archives: nghị định 30/2020/nđ-cp

Video hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính mới nhất

Hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình vày văn bản hành chính mới nhất, được áp dụng từ ngày 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Từ ngày 15/6/2020, Thông tư 01/2011/TT-BNV về thể thức, kỹ thuật …

Read More »

Bài giảng tập huấn Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do https://trangtinphapluat.com biên soạn. 277 câu trắc nghiệm Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint …

Read More »