Tag Archives: tuyển dụng công chức

Cán bộ hợp đồng có được xem là trường hợp đặc biệt khi tuyển dụng công chức?

Thi tuyển công chức cấp xã huyện Phú Ninh, Quảng Nam

Một số bạn đọc đề nghị decuongtuyentruyen.com cho biết trường hợp cán bộ hợp đồng chức danh công chức tại UBND các xã, phường, thị trấn có được xem là trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức theo quy định của pháp luật hiện nay không?. Decuongtuyentruyen.com trả …

Read More »