Tag Archives: xét nâng ngạch công chức

Xét nâng ngạch công chức: Phải ít nhất 02 lần được chiến sĩ thi đua cơ sở

Tiêu chuẩn xét nâng ngạch công chức

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực 01/12/2020. 1.Điều kiện xét nâng ngạch công chức Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện (Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành …

Read More »