Bộ câu hỏi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng dành cho học sinh

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật Phòng, chống tham nhũngquy tắc ứng xử  của học sinh trong các cơ sở giáo dục.

I. Căn cứ pháp lý để biên soạn bộ câu hỏi

  1. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
  2. Luật Giáo dục
  3. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tại quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
  4. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

II. Bộ câu hỏi trắc nghiệm pháp luật phòng, chống tham nhũng dành cho học sinh

Câu hỏi 1. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14  được Quốc hội thông qua khi nào?

A. Ngày 20/11/2018.

B. Ngày 01/01/2019.

C.Ngày 20/11/2017.

D. Ngày 01/01/2018

Đáp án: a

Bộ câu hỏi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng dành cho học sinh
Bộ câu hỏi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng dành cho học sinh

Câu hỏi 2. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14  có hiệu lực thi hành từ thời điểm nào?

A.Từ ngày 20/11/2018.

B.Từ ngày 01/01/2019.

C.Từ ngày 01/7/2019.

D.Ngày 01/01/2018

Đáp án: c

Câu hỏi 3. Những hành vi nào dưới đây là hành vi tham nhũng?

a) Tham ô tài sản.

b) Nhận hối lộ.

c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

d) Tất cả các phương án trên

Đáp án: d

Câu hỏi 4. Trách nhiệm phòng chống tham nhũng thuộc chủ thể nào sau đây?

a) Đảng, Nhà nước.

b) Toàn xã hội.

c) Công dân.

d) Tất cả các phương án trên.

Đáp án: d

Câu hỏi 5. Công dân tham gia phát hiện tham nhũng bằng cách nào?

A. Qua Ban thanh tra nhân dân.

B. Qua Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

C. Tự mình.

D. Tất cả các phương án trên.

Đáp án : d

Câu hỏi 6. Tham nhũng có những đặc trưng cơ bản nào?

A. Người tham nhũng phải là người có chức vụ, quyền hạn.

B. Hành vi tham nhũng phải gắn với chức vụ, quyền hạn.

C. Mục đích tham nhũng là vụ lợi.

D. Tất cả các phương án trên.

Đáp án: d

Câu hỏi 7. Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian tới phải tiến hành như thế nào?

A. Phòng ngừa là cơ bản, lâu dài, kết hợp với tiên quyết phát hiện, xử lý tham nhũng.

B. Chỉ tập trung vào xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng.

C. Chỉ cần thực hiện các giải pháp phòng ngừa.

D. Tất cả các phương án trên.

Đáp án: d

Câu hỏi 8. Học sinh không nên thực hiện hành vi nào sau đây?

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học.

b) Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.

c) Sử dụng trang phục gây phản cảm; hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội

d) Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục

Đáp án: c

Câu hỏi 9. Học sinh cần phải thực hiện quy tắc ứng xử nào sau đây?

a) Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

b) Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.

c) Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.

d) Tất cả các phương án trên.

Đáp án: d

Câu hỏi 10. Tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội nhận hối lộ thì người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì phạt theo mức nào sau đây?

A. Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

B. Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

C. Tử hình và người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

D. Bị phạt từ 7 năm đến 15 năm.

Đáp án: b

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật Phòng, chống tham nhũng và quy tắc ứng xử  của học sinh trong các cơ sở giáo dục gồm 40 câu trắc nghiệm.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức  tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *