Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thể dục Thể thao 2006 sửa đổi 2018

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thể dục Thể thao năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao năm 2018 (gọi tắt là Luật Thể dục Thể thao 2006, sửa đổi bổ sung 2018).

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thể dục Thể thao 2006, sửa đổi bổ sung 2018 phù hợp cho việc ôn thi viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp gồm 42 câu trắc nghiệm có đáp án.

Câu 1. Một trong những chính sách của Nhà nước về Thể dục Thể thao là?

a) Ưu tiên đầu tư phát triển thể dục, thể thao ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

b) Ưu tiên đầu tư phát triển thể dục, thể thao ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội rất khó khăn

c) Ưu tiên đầu tư phát triển thể dục, thể thao ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Đáp án C

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thể dục Thể thao 2006 sửa đổi 2018
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thể dục Thể thao 2006 sửa đổi 2018

Câu 2. Theo Luật Thể dục Thể thao 2006, sửa đổi, bổ sung 2018 thì ưu tiên phát triển môn thể thao nào?

a) ưu tiên phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc

b) ưu tiên phát triển môn lặn, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc

c) ưu tiên phát triển môn bóng đá, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc

Đáp án A

Câu 3. Cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về thể dục thể thao?

a) Chính phủ    b) Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

c) UBND cấp tỉnh    d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 4. Những hành vi nào không bị nghiêm cấm trong Luật Thể dục Thể thao 2006 sửa đổi, bổ sung 2018?

a) Sử dụng chất kích thích, phương pháp bị cấm trong tập luyện và thi đấu thể thao.

b) Gian lận trong hoạt động thể thao. Bạo lực trong hoạt động thể thao.

c) Cản trở hoạt động thể dục, thể thao hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.

d) Tổ chức đặt cược thể thao; đặt cược thể thao

Đáp án D

Câu 5. Thể dục, thể thao quần chúng là?

a) hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người tập

b) hoạt động tập luyện thể thao tự nguyện nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người tập

c) hoạt động tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao tự nguyện nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người tập

Đáp án C

Câu 6. Nhà nước phát động phong trào thể dục, thể thao quần chúng nhằm?

a) động viên, khuyến khích mọi người tham gia tập luyện thể dục, hình thành thói quen rèn luyện thân thể cho mọi người

b) động viên, khuyến khích mọi người tham gia tập luyện thể dục, biểu diễn và thi đấu thể thao, hình thành thói quen rèn luyện thân thể cho mọi người

c) động viên, khuyến khích mọi người tham gia tập luyện thể dục, biểu diễn và thi đấu thể thao, nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người tập

Đáp án B

Câu 7. Thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên quốc gia?

a) Thủ tướng Chính phủ

b) Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

c) liên đoàn thể thao quốc gia

Đáp án B

Câu 8.  Đơn vị sự nghiệp thể thao bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Vi phạm các quy định về tổ chức và thực hiện nhiệm vụ;

b) Không bảo đảm quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn;

c) Vi phạm quy định về quản lý cơ sở vật chất

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án B

Liên hệ mail trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải trọn bộ câu hỏi Luật Thể dục Thể thao 2006, sửa đổi bổ sung 201. Gồm 42 câu trắc nghiệm có đáp án kèm theo

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *