Quảng Nam quy định mức thu phí in,đánh máy giấy tờ khi thực hiện chứng thực

Ngày 13/7/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 08/2020/QĐ-UBND Quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 25/7/2020/

Theo đó, mức trần thu chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực được quy định như sau:

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND Quy định mức trần thu, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực tỉnh Quảng Nam
Quyết định 08/2020/QĐ-UBND Quy định mức trần thu, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực tỉnh Quảng Nam
STTNội dung thuMức trần thu
(đồng/trang)
1In giấy tờ, văn bản
aIn giấy tờ, văn bản khổ A41.000
bIn giấy tờ, văn bản khổ A32.000
2Chụp giấy tờ, văn bản
aChụp giấy tờ, văn bản khổ A4500
bChụp giấy tờ, văn bản khổ A31.000
3Đánh máy giấy tờ, văn bản
aĐánh máy giấy tờ, văn bản khổ A410.000
bĐánh máy giấy tờ, văn bản khổ A315.000

– Toàn bộ số tiền thu được là nguồn kinh phí để thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tựchịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và được quản lý, sử dụng theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước, gồm những nội dung chi sau:
+ Chi mua vật tư, văn phòng phẩm và các khoản chi khác liên quan trực tiếp phục vụ cho việc thực hiện công việc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực.
+ Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản.

+ Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản (nếu có và không bao gồm chi phí tiền lương đối với cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định).
– Các nội dung chi nêu trên phải được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.
– Sau khi thanh toán các khoản chi phí phục vụ in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản, phần kinh phí còn lại bổ sung vào kinh phí hoạt động thường xuyên thực hiện theo cơ chế tự chủ đối với cơ quan nhà nước theo quy định.

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *