Câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT đánh giá, xếp loại học sinh THCS

Decuongtuyentuyentruyen.com biên soạn và giới thiệu tới bạn độc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi viên chức ngành giáo dục, thi thăng hạng giáo viên.

Câu 1. Căn cứ đánh giá, xếp loại của học sinh được dựa trên cơ sở nào?

a) Mục tiêu giáo dục của cấp học; Chương trình, kế hoạch giáo dục của cấp học; Điều lệ nhà trường;  Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

b) Mục tiêu giáo dục của cấp học; Chương trình, kế hoạch giáo dục của cấp học;   Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

thông tư 26/2020/tt-bgdđt
Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

c) Chương trình, kế hoạch giáo dục của cấp học; Điều lệ nhà trường;  Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

Đáp án A

 Câu 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh là?

a) khách quan, công bằng, đúng chất lượng

b) khách quan, công khai, đúng chất lượng

c) khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng 

Đáp án C

Câu 3. Hạnh kiểm học sinh được xếp thành mấy loại

a) 02 loại   b) 03 loại    c) 04 loại

Đáp án C

Câu 4. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào?

a) xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh.

b) xếp loại hạnh kiểm học kỳ I và sự tiến bộ của học sinh.

c) xếp loại hạnh kiểm học kỳ I, học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh.

Đáp án A

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Ngành Giáo dục năm 2020)

Câu 5. Căn cứ đánh giá, xếp loại học lực:

a) Mức độ hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục ngoài Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT; Kết quả đạt được của các bài kiểm tra.

b) Mức độ hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục trong Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT; Kết quả đạt được của một số bài kiểm tra.

c) Mức độ hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục trong Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT; Kết quả đạt được của các bài kiểm tra.

Đáp án C

Câu 6.  Hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì như thế nào?

a) Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 2; Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 1; Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.”.

b) Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1; Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2; Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.”.

c) Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1; Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 3; Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 2.”.

Đáp án B

Liên hệ trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *