Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học, có hiệu lực từ 20/10/2020.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT phù hợp cho việc tìm hiểu, ôn thi viên chức ngành giáo dục.

Câu 1. Quy định đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện theo lộ trình như thế nào?

a) Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1. Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2.

b) Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4.

c) Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5.

d) Tất cả đáp án trên

thông tư 27/2020/tt-bgdđt đánh giá học sinh tiểu học
thông tư 27/2020/tt-bgdđt đánh giá học sinh tiểu học

Câu 2. Đánh giá học sinh tiểu học là?

a) quá trình thu thập, xử lý thông tin thông qua các hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh;

b) tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh;

c) diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 3. Mục đích đánh giá học sinh tiểu học là?

a) cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

b) cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

c) cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao kết quả học tập.

Đáp án A

Câu 4. Đâu không phải là Yêu cầu đánh giá đối với học sinh tiểu học?

a) Đánh giá học sinh thông qua đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và những biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

b) Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kỳ bằng điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.

c) Đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

d) Đánh giá đột xuất theo yêu cầu của nhà trường

Đáp án D

Câu 5. Nội dung đánh giá học sinh tiểu học gồm?

a) Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

b) Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua những phẩm chất chủ yếu

c) Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua những phẩm chất chủ yếu và những năng lực cốt lõi

Đáp án C

Câu 6. Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua những phẩm chất chủ yếu như?

a) yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, liêm chính

b) yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, nhanh nhẹn

c) yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Đáp án C

Liên hệ email: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 27/2020/TT-BGDĐTQuy định đánh giá học sinh tiểu học

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *