Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 09/12 đến – 15/12/2019

Decuongtuyentruyen biên soạn, giới thiệu các văn bản quan trọng được ban hành, công bố từ ngày 09/12/2019 đế n15/12/2019 như quy định về sửa học đường, những điểm mới của các văn bản luật: Luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ luật Lao động…

  1. Bộ Y tế công bố 21 vi chất dinh dưỡng mà Sữa học đường phải có đủ

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 31/2019/TT-BYT về việc quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường, có hiệu lực 20/01/2020.

Theo đó, các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường bao gồm sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT ban hành kèm theo Thông tư 30/2010/TT-BYT.

Văn bản mới
Văn bản mới ban hành

Cụ thể, sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải bảo đảm đủ 21 vi chất dinh dưỡng với hàm lượng trung bình trong 100ml sữa như sau: Canxi là 114 – 150 mg; Sắt là 1,4 – 1,9 mg; Vitamin E là 0,35 – 0,5 mg; Vitamin C là 6,4 – 8,4 mg; Vitamin B3 (Niacin – PP) là 1,0 – 1,4 mg; Kẽm là 1,1 – 1,6 mg; Photspho là 76,0 – 100 mg; Magiê là 10,0 – 14,8 mg;…

Trong đó, riêng vi chất I ốt không đưa ngưỡng tối đa vì hàm lượng Vitamin B2, Biotin đã có sẵn trong sữa ở mức cao và I ốt có sẵn trong sữa dao động theo mùa vụ.

Thông tư cũng quy định nguyên liệu đầu vào của sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương tình Sữa học đường phải bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu ban hành kèm theo Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT.

  1. Danh sách 11 văn bản Luật được Quốc hội Khóa 14 kỳ họp thứ 8 thông qua vừa được bố

+ Luật số 55/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước, có hiệu lực 01/7/2020

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 54/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Chứng khoán, có hiệu lực 01/01/2021

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 53/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Lực lượng dự bị động viên, Có hiệu lực 01/7/2020

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, Có hiệu lực 01/7/2020 (Xem điểm mới của Luật CBCCVC sửa đổi tại đây)

Đề cương tuyên truyền Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức sửa đổi 2019
Đề cương tuyên truyền Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức sửa đổi 2019

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 51/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 50/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực 10/01/2020

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 49/2019/QH14 của Quốc hội : Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+Luật số 48/2019/QH14 của Quốc hội : Luât Dân quân tự vệ, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Có hiệu lực 01/7/2020. (Xem điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi tại đây)

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 46/2019/QH14 của Quốc hội : Luật Thư viện, Có hiệu lực 01/7/2020.

TẢI TẠI ĐÂY

+ Luật số 45/2019/QH14 của Quốc hội : Bộ Luật Lao động, có hiệu lực 01/01/2021 (Xem điểm mới của BLLĐ 2019 tại đây)

TẢI TẠI ĐÂY

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *