Quảng Nam tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 đến 22/4/2020

Ngày 16/4/2020, UND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 1105/QĐ-UBND Về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID – 19. Decuongtuyentruyen.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc theo dõi:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực hính phủ vào chiều ngày 15/4/2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID – 19. Cụ thể như sau:
1. Các hoạt động tiếp tục tạm dừng:
a) Các hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt, xe taxi (
trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất).
b) Các cở sở kinh doanh: nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát (
chủ các cơ sở này được phép bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp tại nhà); quán bar, vũ trường, internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, xoa bóp (massage), rạp chiếu phim, rạp hát, trị liệu, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe.
c) Các hoạt động văn hóa, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm.
d) Tất cả các hoạt động thể dục, thể thao và các bãi tắm.
e) Tổ chức tour du lịch, bán vé tham quan, đón khách du lịch mới tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, cơ sở lưu trú du lịch, khu vui chơi giải trí.

f) Các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; tụ tập quá 02 người tại nơi công cộng.
g) Các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.
2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020.
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/3/2020, Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 27/3/2020, Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 và Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

TRẦN VĂN TÂN

Công văn Số: 2159 /UBND-KGVX ngày 18/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *