Đáp án kỳ 3 thi tìm hiểu lịch sử văn hóa, lịch sử đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Decuongtuyentruyen.com gợi ý đáp án kỳ 3 thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử đảng bộ tỉnh Quảng Nam do tỉnh Quảng Nam tổ chức tại địa chỉ: http://thitimhieulichsu.quangnam.gov.vn/. Thời gian thi từ 10/3 đến 28/3/2020.

Các bạn có thể tham khảo đáp án này để tham gia cuộc thi và rinh các giải thưởng từ Ban tổ chức. Chúc các bạn may mắn rinh giải (Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo các bạn nhé,).

(Các bạn có thể xem đáp án kỳ 1 tại đây)

(Đáp án kỳ 2 tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tại đây)

Đáp án thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
Đáp án thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Câu 1. Tên gọi “tỉnh Quảng Nam” có từ thời gian nào?

Đáp án: Năm 1832, thời Vua Minh Mạng
Câu 2. Khu đền tháp Mỹ Sơn thờ các vị thần của tôn giáo nào?

Đáp án: Ấn độ giáo

Câu 3. Ngày 6/11/1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX ra Nghị quyết về chia tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Quyết định có hiệu lực vào thời gian nào?

Đáp án: 01/01/1997

Câu 4. Loại trái cây ở Quảng Nam nào được chạm khắc trên Cửu đỉnh tại Kinh thành Huế?

Đáp án: Lòn bon

Câu 5. Tên của ngọn núi cao nhất tỉnh Quảng Nam?

Đáp án:Ngọc Linh

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Quảng Nam, diễn ra sớm nhất ở địa phương nào ?

Đáp án: Hội An

Câu 7: Những danh hiệu thể hiện truyền thống hiếu học  của đất Quảng Nam trong lịch sử?

Đáp án:cả 3 ý trên đều đúng

Câu 8. Tên gọi của Dinh trấn đầu tiên ở Quảng Nam

Đáp án: Dinh trấn Thanh Chiêm 

Câu 9. Tên hai nhà khoa học người Pháp công bố tài liệu, bia ký về Mỹ Sơn vào năm 1903-1904?

Đáp án: L.Finot  và H. Parmentier

Câu 10. Tháng 4/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Thông báo kết luận số 238-TB/TW về “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Ở Quảng Nam xã nào được chọn xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới?.

Đáp án: xã Tam Phước

Câu 11: Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “ giúp bạn là giúp mình” trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, Quảng nam đã trở thành Hậu cứ vững chắc của cách mạng lào nói chung, cách mạng Hạ Lào nói riêng. Sau giải phóng, khu căn cứ kháng chiến Hạ Lào được xây dựng ở đâu?

 Đáp án: Phú Ninh

Câu 12. Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá vào thời gian nào?

Đáp án: năm 1999

Câu 13. Ngày 1/5/1939, Phan Thanh – dân biểu Viện Dân biểu Trung kỳ qua đời. Đảng ta quyết định đưa Đặng Thai Mai ra tranh cử với ứng cử viên của Diệm Khôi. Nhằm phát huy thanh thế của Phan Thanh, đồng thời cổ động cho Đặng Thai Mai, ở Quảng Nam đã có hình thức tuyên truyền gì?

Đáp án: Vè Phan Thanh

Câu 14. Lễ Công bố Quết định thành lập Khu Kinh tế mở Chu Lai được diễn ra thời gian nào?

Đáp án: Ngày 25/7/2003

Câu 15. Cuộc vận động khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1916, do ai lãnh đạo?

Đáp án: Thái Phiên- Trần Cao Vân

Câu 16. Dòng sông nào của Quảng Nam được chạm khắc trên Cửu đỉnh tại Kinh thành Huế?

Đáp án: Sông Vĩnh Điện

Câu 17. Về nhiệm vụ phát triển tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ (2010-2015) đã đề ra những nhiệm vụ tập trung đột phá nào?

Đáp án: Cả 3 ý trên (về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư)

Câu 18. Trong Thư gửi thanh niên ngày 02/9/1965, Bác Hồ viết: “Các cháu thiếu niên miền Nam!… dưới ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đã được rèn luyện thành một thế hệ thanh niên vô cùng gan dạ, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến quyết thắng, noi gương oanh liệt của các anh…, Trần Văn Đang và nhiều liệt sĩ khác”. Trong dấu (…), Bác Hồ nói về gương liệt sĩ nào?

Đáp án: Nguyễn Văn Trỗi

 Câu 19: Tên của người con gái là nguyên mẫu trong bài thơ “ Người con gái Việt Nam” của nhà thơ Tố Hữu?

Đáp án: Trần Thị Lý

Câu 20. Trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, thị xã Tam Kỳ được hoàn toàn giải phóng vào thời gian nào?

Đáp án  :10 giờ 30 phút ngày 24.3.1975

Người giải đề: Phú Đoàn

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *