Quảng Nam tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch covid19

Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 861/QĐ-UBND về tạm dừng một số hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Nam từ 00 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 14/4/2020.

1.  Các hoạt động bị tạm dừng gồm: 

+ Hoạt động các câu lạc bộ : bóng bàn, cầu lông, tennis, bida;

+ Phòng tập thể hình (Gym), phòng tập thể dụng thẩm mỹ (aerobic), yoga;

Quảng Nam tạm dừng các hoạt động để chống dịch Covid 19
Xử lý hành vi làm lây lan dịch bệnh covid 19

+ Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trị liệu, thẩm mỹ (làm đẹp), chăm sóc sức khỏe.

(Quảng Nam quy định chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19)

2. Tạm dừng các hoạt động tụ tâp đông người

+ Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học ,bệnh viện, nơi công cộng; yêu cầu khoảng cách tối thiểu 02m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

(Hướng dẫn xử lý hành vi làm lây lan dịch bệnh covid19 trong cộng đồng)

+ Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

+ Tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; các hoạt động dịch vụ ăn, uống: Quán ăn, nhà hàng, quán bia, quán cafe (công suất phục vụ từ 20 người trở lên).

UBND tỉnh Quảng Nam giao Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành.

(Tổng hợp quy định pháp luật quy định về nơi công cộng)

(Nghị quyết 37/NQ-CP chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19)

Trước đó, vào ngày 17/3/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 708 /QĐ-UBND Về việc tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

(Tải Công văn 45/TANDTC-PC của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.)

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *