Công chứng, chứng thực Sơ yếu lý lịch ở nơi thường trú hay nơi tạm trú?

Trường hợp nào chứng thực Sơ yếu lý lịch, Lý lịch cá nhân, Bản khai lý lịch…phải về nơi thường trú để UBND xã xác nhận. Trường hợp nào chỉ cần chứng thực chữ ký của người khai trong Sơ yếu lý lịch, Lý lịch cá nhân, Bản khai lý lịch.

Clip Công chứng, chứng thực Sơ yếu lý lịch ở nơi thường trú hay nơi tạm trú do trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về xác nhận nội dung, chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch theo quy định của Thông tư 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *