Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thi tuyển công chức cấp xã năm 2020

Ngày 05/11/2020, UBND huyện Phú Ninh đã ban hành Kế hoạch 136/KH-UBND về thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu thi tuyển là 10 chỉ tiêu, cụ thể: Công chức Văn phòng – Thống kê :01 chỉ tiêu; Công chức Tư pháp – hộ tịch : 01 chỉ tiêu ; Công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường: 04 chỉ tiêu; Công chức Tài chính – Kế toán: 02 chỉ tiêu; Công chức Văn hóa – xã hội: 02 chỉ tiêu (Có danh mục ở cuối bài viết).

+ Dự kiến thời gian, địa điểm ôn thi và tổ chức thi: vào khoảng tháng 12/2020 tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Thi tuyển công chức cấp xã huyện Phú Ninh, Quảng Nam
Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

+ Hình thức thi: Thi 02 vòng. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy  gồm 02 phần:

– Phần 1. Kiến thức chung: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Phần 2. Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học vào nhiệm vụ chuyên môn.

Vòng 2. Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi phỏng vấn về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

+ Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Tải toàn văn Kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã huyện Phú Ninh năm 2020 tại đây.

(Tải tài liệu ôn thi công chức cấp xã tại đây)

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *