Đề cương luật

Tổng hợp đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật mới nhất do https://trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu

Đề cương tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020

Đề cương giới thiệu Luật Thanh niên năm 2020

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, chiều ngày 16/6/2020, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Thanh niên 2020  với  91,30% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Để kịp thời tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020, decuongtuyentruyen.com biên soạn …

Read More »

Đề cương giới thiệu Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019

Decuongtuyentruyen.com biên soạn giới thiệu đề cương tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019. Luật được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực 01/7/2020. Tài liệu …

Read More »