Quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu bộ tài liệu quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Bộ Tài liệu này giới thiệu và hướng dẫn áp dụng quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở, hướng dẫn tập trung vào các bước thực hiện và sử dụng các công cụ cần thiết hỗ trợ cho công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện và tổng kết, đánh giá một hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở.

Tài liệu gồm các phần chính sau:

1. Khái quát về quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở

+ Các khái niệm cơ bản

+ Thành phần của quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở

Hướng dẫn biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật
Quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở

2. Hướng dẫn áp dụng quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở

Bước 1. Chuẩn bị thực hiện một hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

+ Xác định tất cả các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật

+ Xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể

Bước 2. Tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Bước 3. Giám sát và tổng kết, đánh giá hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

TẢI bộ tài liệu quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở TẠI ĐÂY

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *