Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

Decuongtuyentruyen.com biên soạn giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI gồm 88 câu, phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể, thi nâng ngạch công chức, viên chức khối Đảng.

Câu 1. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam  được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày, tháng năm nào?

a) ngày 19 tháng 01 năm 2011    b) ngày 03 tháng 02 năm 2011   c) ngày 19 tháng 5 năm 2011

Đáp án A

Câu 2. Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là

a) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị quan trọng ở cơ sở.

b) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

c) nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị.

Đáp án B

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

Câu 3 Hình thức kỷ luật  Đối với đảng viên chính thức

a) khiển trách, cảnh cáo, cách chức    b) khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ; c) khiển trách, cảnh cáo, khai trừ;

Đáp án B

Câu 4. Chỉ giải tán một tổ chức đảng khi tổ chức đó phạm một trong các trường hợp:

a) có hành động chống đường lối, chính sách của Đảng; vi phạm đặc biệt nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước.

b) có hành động chống đường lối, chính sách của Đảng; vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước.

c) có hành động chống đường lối, chính sách của Đảng; vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng hoặc pháp luật của Nhà nước.

Đáp án A

Câu 5. Điều lệ Đảng hiện hành quy định về thời hạn chuyển sinh hoạt đảng chính thức, kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng quy định như thế nào?

a.Trong vòng 15 ngày làm việc.      bTrong vòng 30 ngày làm việc.

c.Trong vòng 45 ngày làm việc.    d,Trong vòng 60 ngày làm việc.

Đáp án B

Câu 6. Đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên của tổ chức cơ sở đảng do cấp uỷ cơ sở triệu tập như thế nào?

a) ba năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm.

b) năm năm hai lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm.

c) năm năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm.

d) năm năm một lần; có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá hai năm.

Đáp án C

Câu 7. Trong trường hợp nào cấp ủy được triệu tập đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên bất thường?

a) Khi cấp uỷ xét thấy cần hoặc khi có trên một nửa số tổ chức đảng trực thuộc yêu cầu và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý

b) Khi cấp uỷ xét thấy cần hoặc khi có trên hai phần ba số tổ chức đảng trực thuộc yêu cầu và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý

c) Khi cấp uỷ xét thấy cần hoặc khi có trên một phần ba số tổ chức đảng trực thuộc yêu cầu và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý

d) Khi cấp uỷ xét thấy cần hoặc khi có trên một nửa số tổ chức đảng trực thuộc yêu cầu và được cấp trên trực tiếp đồng ý

đáp án A

Câu 8. Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở họp thường lệ như thế nào?

a) mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần    b) mỗi tháng hai lần; họp bất thường khi cần

c) mỗi tháng ba lần; họp bất thường khi cần    đ) mỗi tháng bốn lần; họp bất thường khi cần

Đáp án A

Câu 9. Điều lệ Đảng hiện hành quy định tổ chức cơ sở Đảng có bao nhiêu nhiệm vụ?

a) 03 nhiệm vụ

b) 04 nhiệm vụ

c) 05 nhiệm vụ

d) 06 nhiệm vụ

Đáp án C

Câu 10. Điều lệ Đảng hiện hành quy định đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở?

a) 2 năm 1 lần

b) 3 năm 1 lần

c) 5 năm 1 lần

d) 5 năm 2 lần

Đáp án D

Câu 11. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, những trường hợp nào chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp có thẩm quyền xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên

a) Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí một tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ

b) Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí hai tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ

c) Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ

d) Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí sáu tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ

Đáp án C

Câu 12. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là?

a) đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

b) đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và hai đảng viên chính thức giới thiệu.

c) đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên giới thiệu.

d) đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và ba đảng viên chính thức giới thiệu.

Đáp án A

Câu 13. Điều lệ Đảng được thông qua và ban hành bởi?

a) Ban Chấp hành Trung ương

b) Bộ Chính trị

c) Ban Bí thư

d) Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng

Đáp án D

Câu 14. Theo Điều lệ Đảng hiện hành, cấp nào có thẩm quyền quyết định giải tán tổ chức Đảng vi phạm?

a) Cấp ủy cấp trên

b) Cấp ủy cấp trên trực tiếp

c) Đại hội cùng cấp

d) Cấp ủy cấp trên trực tiếp đề nghị, cấp ủy cấp trên cách một cấp quyết định

Đáp án D

Liên hệ mail trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI gồm 88 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tin học thi công chức tại đây

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức viên chức tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *