Tag Archives: Nghị định 89/2021/NĐ-CP

Trắc nghiệm Nghị định 89/2021/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

Han che bat cap Nghi dinh 101 ve dao tao boi duong CBCCBC

Decuongtuyentruyen.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu  Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ; Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,  phục vụ cho việc tìm hiểu, học …

Read More »