Tìm hiểu luật

Giới thiệu các văn bản pháp luật mới nhất do Quốc hội,Chính phủ, Bộ, ngành trung ương ban hành

Trắc nghiệm Nghị quyết 55/2022/QH15 về cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Trắc nghiệm Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Nghị quyết 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa  để phục vụ cho thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công …

Read More »

Trắc nghiệm Nghị định 59 và Nghị định 134 hướng dẫn Luật Phòng chống tham nhũng

Bộ câu hỏi tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng dành cho học sinh

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 134/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều …

Read More »