Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Đề cương tuyên truyền Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Đề cương tuyên truyền Luật Tổ chức chính phủ

Để kịp thời tuyên truyền Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019, decuongtuyentruyen.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc đề cương tuyên truyền  gồm 02 phân: Phần 01 – Sự cần thiết ban hành Luật Tổ chức chính …

Read More »