Search Results for: xử phạt vi phạm hành chính

Quảng Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch covid -19 tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/4/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn Số: 2159 /UBND-KGVX V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Decuongtuyentruyen.com giới thiệu toàn văn như …

Read More »