Bài giảng

Tập hợp các slide bài giảng pháp luật do trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu. Tại đây các bạn có thể xem miễn phí các video về bài giảng pháp luật, nếu có nhu cầu tải slide powerpoint để tuyên truyền thì vui lòng liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải bài giảng.

Video hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính mới nhất

Hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình vày văn bản hành chính mới nhất, được áp dụng từ ngày 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Từ ngày 15/6/2020, Thông tư 01/2011/TT-BNV về thể thức, kỹ thuật …

Read More »

Bài giảng tập huấn Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint (không có âm thanh) các bạn vui lòng liên hệ mail: trangtinphapluat2019@gmail.com …

Read More »

Video tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019

Những bất cập của Bộ luật Lao động 2019

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Bộ luật Lao động năm 2019 do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint các bạn vui lòng liên hệ mail: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com để tải. Phạt …

Read More »

Video tuyên truyền Luật An ninh mạng năm 2018

Sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyềnLuật An ninh mạng năm 2018. do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video dưới dạng powerpoint các bạn vui lòng liên hệ mail: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com để tải.

Read More »

Clip tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018

Đề cương tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc video tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018. So sánh Luật Tố cáo 2018 với Luật Tố cáo 2011. Những điểm mới của Luật Tố cáo. do https://trangtinphapluat.com biên soạn. Video phù hợp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Để tải video …

Read More »