Tổng hợp văn bản ban hành từ 02/3 đến 08/3/2020

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu các văn bản pháp luật quan trọng được ban hành từ ngày 02/3/2020 đến 08/3/2020 như: Sửa đổi công tác theo dõi thi hành pháp luật, sửa đổi quy định về tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch covid19…

1. Quy định xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, có hiệu lực 15/5/2020.

Theo đó, hằng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương mình trước 30/01.

Văn bản mới
Văn bản mới ban hành

 Hằng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chậm nhất vào ngày 10 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện việc báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp

2. 4 trường hợp không  giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, có hiệu lực 01/5/2020.

Theo đó, 4 trường hợp không  giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản gồm:

– Phương tiện giao thông của vụ vi phạm là vật chứng của vụ án hình sự;

Phương tiện giao thông được sử dụng để đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng hoặc gây tai nạn giao thông;

– Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị làm giả, sửa chữa;

– Biển kiểm soát giả, phương tiện bị thay đổi trái phép số khung, số máy hoặc bị xóa số khung, số máy.

3. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp như sau:

Trong phạm vi và lĩnh vực quản lý , rà soát để ban hành theo thẩm quyền việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí  và gửi về Bộ Tài chính trước  15/3/2020 để tổng hợp, xử lý.

(Tải bộ tài liệu hỏi đáp phòng chống bệnh truyền nhiễm)

Chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I và quý II/2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất  của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý.

Tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *