Trắc nghiệm Nghị định 105/2020/NĐ_CP chính sách phát triển giáo dục mầm non

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 105/2020/NĐ_CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ  quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi   viên chức ngành Giáo dục.

Câu 1. Cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp?

a) là cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn cấp tỉnh, nơi có khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, có chăm sóc, giáo dục trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

b) là cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn cấp huyện, nơi có khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, có chăm sóc, giáo dục trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

c) là cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn cấp xã, nơi có khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, có chăm sóc, giáo dục trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Đáp án B

 Trắc nghiệm Nghị định 105/2020/NĐ_CP chính sách phát triển giáo dục mầm non
Trắc nghiệm Nghị định 105/2020/NĐ_CP chính sách phát triển giáo dục mầm non

Câu 2. Cơ sở giáo dục mầm non độc lập là?

a) cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập đã được cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật.

b) cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập đã được cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật.

c) cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập đã được cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật.

d) cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập đã được cấp phép thành lập theo quy định

Đáp án C

 Câu 3. Dịch vụ bán trú là?

a) các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho trẻ em ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục mầm non

b) các dịch vụ phục vụ gián tiếp cho trẻ em ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục mầm non

c) các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho trẻ em ăn, ngủ tại cơ sở giáo dục mầm non

d) các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho trẻ em ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục mầm non công lập

Đáp án A

Câu 4. Nội dung nào không thuộc Chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp giáo dục mầm non

a) Tăng cường nguồn lực từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đầu tư cơ sở vật chất theo các chương trình, dự án để thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp giáo dục mầm non, bảo đảm yêu cầu đến năm 2025 đạt 01 phòng/nhóm, lớp; đầu tư xây dựng mới, bổ sung các hạng mục công trình theo hướng đạt chuẩn về cơ sở vật chất đối với giáo dục mầm non.

b) Khuyến khích thu hút các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

c) Bố trí dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non trong kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương; củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

d) Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục mầm non được hưởng các chính sách đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non theo hình thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đáp án D

Câu 5. Tăng cường nguồn lực từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đầu tư cơ sở vật chất theo các chương trình, dự án để thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp giáo dục mầm non, bảo đảm yêu cầu đến năm bao nhiêu thì đạt 01 phòng/nhóm, lớp?

a) 2023

b) 2024

c) 2025

d) 2026

Đáp án C

Câu 6. Mức hỗ trợ tối thiểu là bao nhiêu triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động?

a) Mức hỗ trợ tối thiểu là 20 (hai mươi) triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập

b) Mức hỗ trợ tối thiểu là 25 (hai mươi lăm) triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập

c) Mức hỗ trợ tối thiểu là 30 (ba mươi ) triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập

d) Mức hỗ trợ tối thiểu là 35 (ba mươi lăm) triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập

đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 105/2020/NĐ_CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ  quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non gồm 31 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức Ngành giáo dục  tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *