Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết   Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 1. Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành vào thời gian nào?

a) từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020

b) từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 đến ngày 17 tháng 10 năm 2020

c) từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020

d) từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 đến ngày 19 tháng 10 năm 2020

Đáp án C

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

Câu 2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Đại hội đã khẳng định?

a) hoàn thành 10/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch

b) hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch

c) hoàn thành 12/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch

d) hoàn thành 13/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Đáp án B

Câu 3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội  đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Đại hội khẳng định Yếu kém lớn nhất trong lãnh đạo của Thành ủy là?

a) chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của thành phố, của hợp tác Vùng và hợp tác quốc tế để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn

b) không phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của thành phố, của hợp tác Vùng và hợp tác quốc tế để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn

c) chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của thành phố, của hợp tác Vùng và hợp tác quốc tế để thành phố phát triển nhanh, bền vững

d) chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của thành phố, của hợp tác Vùng và hợp tác quốc tế để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn

Đáp án A

Câu 4. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Đại hội khẳng định Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, rút ra được mấy kinh nghiệm?

a) 4 kinh nghiệm

b) 5 kinh nghiệm

c) 6 kinh nghiệm

d) 7 kinh nghiệm

Đáp án C

Câu 5. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI thì một trong những nội trong mục tiêu tổng quát là?

a) thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á

b) thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại và văn hóa của khu vực Đông Nam Á

c) thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ và văn hóa của khu vực Châu Á

d) thành phố là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á

Đáp án A

Câu 6.  Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI thì đến năm bao nhiêu Thành phố Hồ CHí Minh Là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình?

A) 2023   b) 2025   c) 2030  d) 2045

Đáp án B

Câu 7.  Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI thì đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người đạt bao nhiêu USD?

a) 8.500 USD  b) 8.600 USD  c) 8.700 USD  d) 8.800 USD

Đáp án A

Câu 8.  Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI thì đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt khoảng bao nhiêu USD?

a) 12.500 USD  b) 13.000 USD   c) 13.500 USD  d) 14.000 USD

Đáp án B

Câu 9.  Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI thì đến năm bao nhiêu, thành phố Hồ Chí Minh Là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á?

A) 2023   b) 2025  c) 2030  d) 2045

Đáp án C

Câu 10.  Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI thì Tầm nhìn đến năm 2045 như thế nào?

a) Trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 35.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

b) Trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 36.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

c) Trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

d) Trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 38.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết   Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 42 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 comments

  1. cho em xin đề cương đi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *