Gợi ý đáp án câu hỏi thi trực tuyến pháp luật tỉnh Quảng Nam năm 2020

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 do Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức từ ngày 10/6/2020 đến 10/7/2020 tại địa chỉ http://timhieuphapluatquangnam.vn/index.php

Cơ cấu giải thường như sau:
– Cá nhân (01 GIẢI NHẤT 1.500.000 đồng;02 GIẢI NHÌ, MỖI GIẢI 1.000.000 đồng;03 GIẢI BA, MỖI GIẢI 800.000 đồng;04 GIẢI KHUYẾN KHÍCH, MỖI GIẢI 500.000 đồng )
– Tập thể: (01 GIẢI NHẤT 2.000.000 đồng ;02 GIẢI NHÌ, MỖI GIẢI 1.500.000 đồng).
Để thuận lợi cho bạn đọc tham gia dự thi và có cơ hội nhận phần thưởng từ Ban Tổ chức, decuongtuyentruyen.com gợi ý một số đáp án để bạn đọc tham khảo dự thi. Tổng số câu dự thi mà mỗi bạn đọc phải trả lời là 20 câu, tuy nhiên Ban Tổ chức đưa ra  nhiều hơn 20 câu và có sự xáo trộn nên bạn đọc cần xem kỹ câu hỏi và đáp án để chọn chính xác nhé.
Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm  hiểu pháp luật Quảng Nam
Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Quảng Nam năm 2020

Câu 1: Theo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, địa điểm nào sau đây không được bán rượu, bia?

A. Nhà hàng, quán ăn

B. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

C. Khu vui chơi, giải trí

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 2: Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì xử lý như thế nào?

A. Không bị xử lý kỷ luật

B. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật

C. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáoD. Đương nhiên bị xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm

Câu 3: Thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019?

A. Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 80 ngày; trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày

B. Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 90 ngày; trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày

C. Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 90 ngày; trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 120 ngày

D. Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 02 tháng; trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 04 tháng

Câu 4: Hình thức xử phạt bổ sung đối với người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở?

A. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng

B. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng

C. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

D. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng

Câu 5: Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình là bao nhiêu?

A. Công dân nam từ 18 tuổi đến 40 tuổi, công dân nữ từ 18 tuổi 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

B. Công dân nam từ đủ 20 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 20 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

C. Công dân nam từ đủ 25 tuổi đến hết 50 tuổi, công dân nữ từ đủ 25 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

D. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

Câu 5: Việc đánh giá viên chức được thực hiện khi nào?

A. Đánh giá hàng năm

B. Đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm

C. Đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 6: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Đối với lao động là người giúp việc gia đình, người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng bằng văn bản, hoặc bằng lời nói, 1 bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước ít nhất 15 ngày

B. Đối với lao động là người giúp việc gia đình, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, 1 bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước ít nhất 15 ngày

C. Đối với lao động là người giúp việc gia đình, người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, 1 bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước

D. Đối với lao động là người giúp việc gia đình, người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng bằng văn bản, thông qua phương tiện điện tử hoặc bằng lời nói, 1 bên cơ quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước ít nhất 15 ngày

Câu 7: Trường hợp nào công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ 2019?

A. Phụ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; nam giới một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi

B. Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ

C. Vợ hoặc chồng, con của thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

D. Có chồng hoặc vợ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân

Đề cương tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ 2019
Đề cương tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ 2019

Câu 8: Trước thời điểm tiến hành kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ quản hệ thống thông tin ít nhất bao nhiêu giờ trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng?

A. 12 giờ           B. 36 giờ            C. 24 giờ          D. 72 giờ

Câu 9: Tác hại của rượu, bia là:

A. Ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác

B. Ảnh hưởng, tác động của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác

C. Ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục

D. Ảnh hưởng, tác động có hại của rượu bia đối với sức khỏe con người

Câu 10: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ và phải bảo đảm số giờ làm thêm theo quy định nhưng phải được sự đồng ý của người lao động trong mọi trường hợp

B. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ và phải bảo đảm số giờ làm thêm theo quy định, không cần phải được sự đồng ý của người lao động

C. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định

D. Trong trường hợp thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm và người lao động không được từ chối

Câu 11: Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động là người Việt Nam được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày trong những ngày lễ tết của năm?

A. 10 ngày              B. 11 ngày            C. 12 ngày          D. 9 ngày

Câu 12: Hình thức xử phạt bổ sung đối với người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở?

A. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

B. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng

C. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng

D. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng

Câu 13: Mức phạt đối với người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở?

A. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

D. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Câu 14. Theo quy định tại Luật An ninh mạng 2018 thì an ninh mạng là:

A. An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

B. An ninh mạng là sự kiểm tra hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

C. An ninh mạng là phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm an ninh mạng

D. An ninh mạng là sự giám sát các hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Câu 15: Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 là bao nhiêu?

A. 15 tuổi        B. Đủ 15 tuổi        C. Đủ 18 tuổi            D. Đáp án khác

Câu 16: Mức phạt đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở?

A. Không bị phạt           B. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng

C. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

D. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng

Câu 17: Mức phạt đối với người nước ngoài có hành vi bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng (theo Nghị định 15/2020/NĐ –CP)?

A. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

C. Trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

D. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 18: Các nhóm đối tượng nào được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền?

A. Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

B. Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học

C. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 19: Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí ở cơ quan nào?

A. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

C. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

D. Bộ Thông tin và Truyền thông

Câu 20. Mức phạt đối với hành vi lợi dụng các phương tiện giao tiếp trực tuyến trên mạng Internet, mạng viễn thông nhằm chiếm đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân có trị giá dưới 2.000.000 đồng (theo Nghị định 15/2020/NĐ –CP)?

A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

D. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Câu 21: Viên chức có hành vi nào vi phạm nào sau đây thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật?

A. Không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền hoặc không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà không có lý do chính đáng

B. Viên chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ

C. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng

D. Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng

Câu 22: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào.

B. Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

C. Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật cho phép.

D. Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào mà pháp luật cho phép.

Câu 23. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp nào sau đây?

A. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020

B. Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật Viên chức 2010

C. Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 24: Theo Bộ luật Lao động 2019, Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân?

A. Hoà giải viên lao động, Tòa án nhân dân

B. Hội đồng trọng tài lao động, UBND cấp xã

C. Hòa giải viên lao động, Tòa án nhân dân, Hội đồng trọng tài lao động

D. Hòa giải viên lao động, Tòa án nhân dân, Hội đồng trọng tài lao động, UBND cấp xã

Câu 25: Theo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, người điều khiển phương tiện giao thông:

A. Không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.

B. Không uống rượu bia trong khi tham gia giao thông, có thể uống rượu bia trước khi tham gia giao thông

C. Không được điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn

D. Cả a và c đều đúng

Câu 26: Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động có hành vi sử dụng ma túy tại nơi làm việc thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

A. Khiển trách          B. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng

C. Cách chức            D. Sa thải

Câu 27: Mức phạt đối với đối với người điểu khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở là:

A. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

D. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Câu 27: Hình thức xử phạt bổ sung đối với người điểu khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở là:

A. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

B. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng

C. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng

D. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng

Câu 28: Theo Bộ luật Lao động 2019, trong trường hợp người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, được tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nhưng sau 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà người lao động không có mặt tại nơi làm việc thì:

A. Người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác

B. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người lao động ít nhất 03 ngày làm việc

C. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải bảo trước cho người lao động ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng, ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng

D. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải báo trước, trừ trường hợp 2 bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác

Câu 29: Đối tượng nào sau đây không phải là công chức theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019?

A. Công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

B. Công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng

C. Công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước

D. Lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Câu 30: Theo Bộ luật Lao động 2019, Hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng hình thức nào?

A. Bằng văn bản  B. Bằng văn bản hoặc bằng lời nói         C. Bằng lời nói

D. Bằng văn bản, thông qua phương tiện điện tử hoặc bằng lời nói

Câu 31: Mức phạt đối với người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở?

A. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

D. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng

Câu 32: Đối tượng được tuyển chọn vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng?

A. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có trình độ, kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin.

B. Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ, kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin, có nguyện vọng thì có thể tuyển chọn vào lực lượng an ninh mạng

C. Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, được đào tạo các nghiệp vụ về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin.

D. Công dân Việt Nam được đào tạo nghiệp vụ về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin và có nguyện vọng.

Câu 33: Theo quy định tại Luật An ninh mạng 2018, thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm:

A. Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân

B. Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước

C. Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc

D. Tất cả các nội dung trên

Câu34: Trách nhiệm xây dựng và triển khai hoạt động phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương là của cơ quan nào?

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh            B. Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức

C. Uỷ ban nhân dân cấp xã              D. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Câu 35: Ông Nguyễn Văn A làm việc tại Công ty B theo hình thức ký kết hợp động lao động không xác định thời hạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên công ty phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh và buộc phải giảm chỗ làm việc. Trong trường hợp này, theo Bộ luật Lao động 2019, công ty B có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông A không?

A. Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

B. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải thông báo trước

C. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải thông báo trước cho ông A ít nhất 45 ngày

D. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải thông báo trước cho ông A ít nhất 30 ngày

Câu 36: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Lương phải được trả bằng tiền mặt

B. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng, trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương

C. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng, trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản

D. Lương phải được trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng, người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương

Câu 37: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì xử lý thế nào?

A. Bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn

B. Buộc thôi việc

C. Điều động sang cơ quan khác

D. Khiển trách

Câu 38: Mức phạt đối với đối với với người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở

A. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

D. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng

Câu 39: Theo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, hành vi nào bị nghiêm cấm?

A. Quảng cáo rượu, bia          B. Quảng cáo rượu có độ cồn từ 10 độ trở lên

C. Quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên  D. Quảng cáo rượu có độ cồn từ 20 độ trở lên

Câu 40: Theo Bộ luật Lao động 2019, có mấy loại hợp đồng lao động?

A.  2 loại hợp đồng lao động: Hợp đồng xác đinh thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn

B.  3 loại hợp đồng lao động: Hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng lao động mùa vụ

C.  2 loại hợp đồng lao động: Hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng lao động mùa vụ

D.  2 loại hợp đồng lao động: Hợp đồng xác đinh thời hạn và hợp đồng lao động mùa vụ

Câu 41: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động

B. Thưởng là số tiền hoặc tài sản mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động

C. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động

D. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động

Câu 42: Hình thức xử phạt bổ sung đối với người điểu khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở

A. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng

B. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

C. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng

D. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng

Câu 43: Theo Luật An ninh mạng năm 2018, Tài khoản số là thông tin dùng để làm gì?

A. Xác thực để sử dụng thông tin và các dịch vụ trên không gian mạng, được cơ quan có thẩm quyền số hóa

B. Là thông tin chứng thực, xác thực, bảo đảm, phân quyền sử dụng các ứng dụng trên không gian mạng

C. Là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng

D. Phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng

Câu 44: Theo Bộ luật Lao động 2019, hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động?

A. Sử dụng lao động chưa thành niên

B. Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

C. Phân biệt đối xử trong lao động

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 45: Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do cơ quan nào xác lập, quản lý và kiểm soát?

A. Bộ Công An                    B. Bộ Thông tin và Truyền thông

C. Chính phủ                      D. Bộ Quốc phòng

Câu 46: Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ 2019 là ngày nào?

A. 29 tháng 3 hàng năm    B. 28 tháng 4 hàng năm

C. 28 tháng 3 hằng năm    D. 29 tháng 4 hàng năm

Câu 47: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân bị xử lý như thế nào (theo Nghị định 15/2020/NĐ –CP)?

A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến10.000.000 đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật

B. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật

C. Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật

D. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Câu 48: Theo Bộ luật Lao động 2019, trong trường hợp người lao động bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động hoặc bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc thì:

A. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 03 ngày làm việc

B. Người lao động không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

C. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

D. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày

Câu 49: Theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, công chức được phân loại thành bao nhiêu ngạch?

A. 3 ngạch    B. 4 ngạch      C. 5 ngạch    D. 6 ngạch

Câu 50: Cơ quan nào có thẩm quyền quy định khung số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã?

A. Chính phủ  B. Bộ Nội vụ  C. Sở Nội vụ  D. Ủy ban nhân dân tỉnh

Câu 51: Doanh nghiệp đã hoạt động từ bao nhiêu tháng thì được xem xét thành lập đơn vị tự vệ?

A. Từ đủ 12 tháng trở lên                   B. Từ đủ 24 tháng trở lên

C. Từ đủ 36 tháng trở lên                  D. Từ đủ 18 tháng trở lên

Câu 52: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Theo Bộ luật Lao động 2019, không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng.

B. Theo Bộ luật Lao động 2019, không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn.

C. Theo Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có thể áp dụng thử việc đối với người lao động trong mọi trường hợp

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 53: Theo Luật Phòng chống tác hại rượu bia, địa điểm nào sau đây không được uống rươu, bia?

A. Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc

B. Cơ sở y tế; cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc

C. Nhà chờ xe buýt

D. Cơ sở y tế; cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc; nhà chờ xe buýt

Câu 54: Mức phạt đối với người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở?

A. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

D. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

Câu 55: Theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia?

A. Uống rượu, bia, quảng cáo rượu, bia

B. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia

C. Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe

D. Cả a, b, c đúng

Câu 56: Mức phạt đối với người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở?

A. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

C. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng

D. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Câu 57: Hình thức xử phạt bổ sung đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở?

A. Không có hình thức xử phạt bổ sung

B. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng

C. Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng

D. Tịch thu phương tiện

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *