Bộ câu hỏi Thông tư 06/2020/TT-BNV về quy chế thi tuyển công chức, viên chức

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệmThông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 06/2020/TT-BNV phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thi thăng hạng viên chức….

Câu 1. Thông tư 06/2020/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào?

a) ngày 10/01/2021     b) ngày 15/01/2021   c) ngày 20/01/2021   d) ngày 25/01/2021

Đáp án C

Bộ câu hỏi Thông tư 06/2020/TT-BNV về quy chế thi tuyển công chức, viên chức
Bộ câu hỏi Thông tư 06/2020/TT-BNV về quy chế thi tuyển công chức, viên chức

Câu 2. Trường hợp thí sinh dự thi đến chậm quá bao nhiêu phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì không được dự thi?

a) 15 phút    b) 30 phút    c) 45 phút    d) 60 phút

Đáp án B

 Câu 3. Thí sinh Không được ra ngoài phòng thi đối với môn thi hoặc phần thi có thời gian thi từ dưới bao nhiêu phút, trừ trường hợp đã nộp bài và ký xác nhận vào bảng kết quả thi?

a) 30 phút    d) 45 phút    c) 60 phút    d) 90 phút

Đáp án C

Câu 4. Đối với môn thi viết, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sớm nhất sau bao lâu thời gian làm bài thi?

a) ½     b) 1/3    c) 2/3    Đáp án C

Câu 5. Đối với môn thi viết, chỉ được ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2/3 thời gian làm bài thi. Trường hợp nhất thiết phải ra khỏi phòng thi phải được người nào giải quyết?

a) Trưởng ban coi thi    b) Trưởng ban chấm thi

c) Giám thị phòng thi    d) Giám thị hành lang

Đáp án A

Câu 6. Thí sinh dự thi có quyền tố giác người vi phạm nội quy, quy chế với ai?

a) giám thi hành lang, giám thị phòng thi, Trưởng ban coi thi, thành viên Hội đồng thi, thành viên Ban giám sát.

b) giám thị phòng thi, Trưởng ban coi thi, thành viên Hội đồng thi, thành viên Ban giám sát.

c) giám thi hành lang, giám thị phòng thi, Trưởng ban coi thi, thành viên Hội đồng thi

Đáp án B

Câu 7. Hình thức xử lý Khiển trách đối với thí sinh vi phạm các lỗi nào dưới đây?

a) Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình;

b) Trao đổi với thí sinh khác và đã bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành;

c) Mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

 Câu 8. Người có thẩm quyền hủy  kết quả thi đối với thí sinh vi phạm lỗi nào dưới đây

a)Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến nội dung của bài thi;Đánh tráo bài thi hoặc thi hộ hoặc bị đình chỉ thi.

b) đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản với hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi hoặc thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

c) Sử dụng tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng thông tin khác trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án A

Câu 9. Thẩm quyền hủy kết quả thi?

a) Trưởng ban coi thi

b) Trưởng ban chấm thi

c) người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

d) Chủ tịch hội đồng

Đáp án C

Câu 10. Thí sinh bị khiển trách trong phần thi, bài thi, môn thi nào sẽ bị trừ bao nhiêu phần trăm tổng số câu trả lời đúng hoặc bao nhiêu phần trăm tổng số điểm của phần thi, bài thi, môn thi đó?

a) 25%     b) 30%     c) 50%    d) 70%

Đáp án A

Liên hệ mail trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Tải tin học thi công chức tại đây

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức viên chức tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *