Trắc nghiệm Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục.

Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi viên chức ngành giáo dục, thi thăng hạng giáo viên, giảng viên.

Câu 1. Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân ch trong hoạt động của cơ s giáo nào?

a) cơ sở giáo dục công lập

b) cơ sở giáo dục dân lập

c) cơ sở giáo dục tư thục

d) tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 2.  Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân ch trong hoạt động của cơ s giáo công lập gồm?

a) dân chủngoài cơ sở giáo dục; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị. tổ chức có liên quan

b) dân chủtrong, ngoài cơ sở giáo dục; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị. tổ chức có liên quan

c) dân chtrong cơ sở giáo dục; dân ch trong quan hệ và giải quyết công việc với công dâncơ quan, đơn vị. tổ chức có liên quan

Đáp án C

Trắc nghiệm Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục
Trắc nghiệm Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục

Câu 3. Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT áp dụng đối với đối tượng nào?

a) hiệu trưởng hoặc giám đốc, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học trong các cơ sở giáo dục công lập

b) hiệu trưởng hoặc giám đốc, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập

c) hiệu trưởng hoặc giám đốc, nhà giáo, người lao động hoặc người học trong các cơ sở giáo dục công lập

Đáp án  A

Câu 4. Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập nào?

a) cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục thường xuyên; trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

b) cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục thường xuyên; trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đáp án C

Câu 5. Mục đích thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục là?

a) Phát huy quyền làm chủ của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, người học và nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng.

b) Tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phòng chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền.

c) Cả A và B

Đáp án C

Câu 6. Đâu không phải là Yêu cầu thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục?

a) Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của hội đồng trường, hội đồng đại học (sau đây gọi chung là hội đồng trường), của hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục.

b) Dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ sở giáo dục.

c) Tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Đáp án C

Câu 7. Đâu không phải là Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập?

a) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp.

b) Đóng góp ý kiến trong hoạt động của cơ sở giáo dục; ý kiến đối với hiệu trưởng để xây dựng cơ sở giáo dục trong sạch, vững mạnh.

c) Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục.

d) Phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động của cơ sở giáo dục mỗi năm một lần vào đầu năm học

Đáp án D

 Câu 7. Đâu  là Trách nhiệm của hội đồng trường trong thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập?

a) ban hành và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

b) Đóng góp ý kiến trong hoạt động của cơ sở giáo dục; ý kiến đối với hiệu trưởng để xây dựng cơ sở giáo dục trong sạch, vững mạnh.

c) Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục.

d) Phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động của cơ sở giáo dục mỗi năm một lần vào đầu năm học

Đáp án A

Liên hệ trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục

 

 

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *