Tư liệu

Nơi cung cấp các tư liệu trong các lĩnh vực tuyên truyền pháp luật, các bộ câu hỏi thi pháp luật trực tuyến, bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng

Quảng Nam tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đến ngày 03/5/2020

Chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch covid -19 tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/4/2020 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành  Quyết định 1170 /QĐ-UBND về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Decuongtuyentruyen.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc theo dõi (tải quyết định ở cuối bài viết) QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng …

Read More »