Kịch bản chương trường hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc kịch bản chương trình hội nghị  Tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã , nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử.

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

 Tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã , nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử

1.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Kính thưa…………………

Thực hiện Điều 66 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

mẫu kịch bản chương trình hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã
Kịch bản chương trường hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Nhằm tạo điều kiện cho những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND cấp xã  nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời tạo điều kiện cho cử tri tiếp xúc, gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi với những người ứng cử, giúp cử tri có đầy đủ thông tin để lựa chọn, quyết định bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong các cơ quan Nhà nước.

Hôm nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  xã  tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND xã   nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử. Đó là lý do của Hội nghị hôm nay.

Về tham dự hội nghị  hôm nay, thay mặt  chủ trì Hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu.

Về phía xã: Xin trân trọng giới thiệu……………………………………………

. Về phía thôn : Xin trân trọng giới thiệu……………………………………………

Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong chi ủy, chi bộ, các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội của thôn và nhân dân trên địa bàn thôn

Về ứng cử viên của đơn vị bầu cử số…………………….: Xin trân trọng giới thiệu

1……………………………

2……………………………

3…………………………….

** Giới thiệu thư ký Hội nghị

 Để theo dõi tổng hợp kịp thời các nội dung của Hội nghị, xin trân trọng giới thiệu ông, bà………………….Thư ký hội nghị

Xin ý kiến Hội nghị

Hội nghị thống nhất, cho biểu quyết

2.Thông qua tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử

Tiếp tục chương trình, tôi xin thông qua tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử ( có tiểu sử tóm tắt kèm theo)

3.Người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động

Sau đây, xin mời các ông, bà là người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu đại biểu HĐND xã.

Xin mời ông, bà

1……………………………

2……………………………

3…………………………….

4.Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng

Vừa qua, các ông bà là những người ứng đã báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu đại biểu HĐND xã. Sau đây xin mời cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình đối với những người ứng cử.

5. Chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị.

Trải qua ……….. đồng hồ, Hội nghị đã nghe … người ứng cử  đại biểu HĐND xã ứng cử tại đơn vị bầu cử số….   thôn …………………………… báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND xã. Hội nghị cũng đã nghe …..   ý kiến, nguyện vọng của cử tri đối với người ứng cử.

Thay mặt BCT Hội nghị, tôi xin chân thành cảm ơn bà con cử tri đã đến tham dự  và đóng góp ý kiến cho Hội nghị. Hội nghị đến đây là kết thúc./.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *