Tư liệu

Nơi cung cấp các tư liệu trong các lĩnh vực tuyên truyền pháp luật, các bộ câu hỏi thi pháp luật trực tuyến, bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng

Trắc nghiệm Quyết định 4831/QĐ-UBND năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

Trắc nghiệm Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 (từ khoản 1 đến khoản 6 mục II) để phục vụ cho thi công chức, …

Read More »