Tư liệu

Nơi cung cấp các tư liệu trong các lĩnh vực tuyên truyền pháp luật, các bộ câu hỏi thi pháp luật trực tuyến, bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng

Trắc nghiệm Quyết định 4831/QĐ-UBND năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

Trắc nghiệm Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 (từ khoản 1 đến khoản 6 mục II) để phục vụ cho thi công chức, …

Read More »

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 khóa 13

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, tổng hợp giới thiệu tới bạn đọc bài thu hoạch học tập 4 Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành …

Read More »

Trắc nghiệm Đề án số 03-ĐA/TU của Thành ủy Đà Nẵng về một số giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ

Trắc nghiệm Đề án số 03-ĐA/TU của Thành ủy Đà Nẵng về một số giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Đề án số 03-ĐA/TU ngày 16/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ …

Read More »

Trắc nghiệm Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Trắc nghiệm Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu  Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phục vụ cho thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, …

Read More »

Trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17

Trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để phục vụ cho thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức tỉnh Quảng …

Read More »