Tìm hiểu luật

Giới thiệu các văn bản pháp luật mới nhất do Quốc hội,Chính phủ, Bộ, ngành trung ương ban hành

Trắc nghiệm Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Trắc nghiệm Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Decuongtuyentruyen.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập,  phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp…  Câu …

Read More »

Trắc nghiệm Nghị định 89/2021/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

Han che bat cap Nghi dinh 101 ve dao tao boi duong CBCCBC

Decuongtuyentruyen.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu  Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ; Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,  phục vụ cho việc tìm hiểu, học …

Read More »

Trắc nghiệm Nghị quyết số 119/2020/QH14 về chính quyền đô thị Đà Nẵng

Nghị quyết số 119/2020/QH14 về chính quyền đô thị Đà Nẵng

Decuongtuyentruyen.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính …

Read More »