Tìm hiểu luật

Trắc nghiệm Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục

Trắc nghiệm Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục. Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học …

Read More »

Câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường tiểu học

thông tư 26/2020/tt-bgdđt

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học, có hiệu lực từ 20/10/2020. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT phù hợp cho việc tìm hiểu, ôn thi viên chức ngành giáo dục. …

Read More »

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

thông tư 26/2020/tt-bgdđt

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học, có hiệu lực từ 20/10/2020. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT phù hợp cho việc tìm hiểu, ôn thi viên chức ngành giáo …

Read More »