Tìm hiểu luật

Giới thiệu các văn bản pháp luật mới nhất do Quốc hội,Chính phủ, Bộ, ngành trung ương ban hành

Xét nâng ngạch công chức: Phải ít nhất 02 lần được chiến sĩ thi đua cơ sở

Tiêu chuẩn xét nâng ngạch công chức

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực 01/12/2020. 1.Điều kiện xét nâng ngạch công chức Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện (Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành …

Read More »

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 113/2018/NĐ-CP về tinh giản biên chế

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 108 về tinh giản biên chế

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Bộ câu hỏi …

Read More »