Biểu mẫu

Tổng hợp các biểu mẫu văn bản pháp luật, văn bản hành chính thông dụng

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất áp dụng từ năm 2022

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất áp dụng từ năm 2022

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất áp dụng từ 01/3/2022 theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– ………, ngày… tháng… năm… HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN …

Read More »

Mẫu báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật

Mẫu báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật

Ngày 21/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều …

Read More »

Mẫu biên bản hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hướng dẫn xây dựng chương trình hành động vận động bầu cử

Decuongtuyentruyen.com tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc tất cả các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bài viết này, decuongtuyentruyen.com giới thiệu các biểu mẫu biên bản tại hội nghị cử tri ở …

Read More »