Bài giảng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và văn bản thi hành

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Slide bài giảng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, đã cập nhật các nội dung được sửa đổi, bổ sung năm 2019 theo Luật Dân quân tự vệ 2019 và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng mới nhất.

Căn cứ biên soạn gồm:

– Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

– Luật Dân quân tự vệ 2019 – sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015

Bài giảng Luật nghĩa vụ quân sự mới nhất
Bài giới thiệu luật quân sự mới nhất

– Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 – Thông tư 279/2017/TT-BQP về quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 – Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

 – Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai;

(Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực nghĩa vụ quân sự)

 – Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Nghị định 120/2013/NĐ-CP  về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

– Và các văn bản khác có liên quan.

Liên hệ email: trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài giảng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2019

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *